หน้าแรก มมร
หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
การเข้าศึกษา
ตารางเรียน
หลักสูตร
คณาจารย์
บุคลากรประจำคณะ
ข่าวสารหน่วยงาน
ปฎิทินกิจกรรม
บทความพิเศษ
กระดานสนทนา
ประมวลภาพ
ติดต่อเรา
เช็คเมล์ มมร
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อคอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน?
ลงทะเบียนใหม่
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
หน้าแรก
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ข้อเขียนคัดเลือกเข้าปริญญาโท รอบ 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 รอบ 2

ที่ชื่อฉายาสกุลภาค
1พระอธิการนำพรเขมิโยหลั่งไพบูลย์ปกติ
2พระธนากรฐานากโรจิตรธรปกติ
3นายประพัน
มีระคุณปกติ
4นายสุดัต
เดซาร์พิเศษ
5นางอภิญญา
นิลจันทร์พิเศษ
6นายพุทธัย
เพื่อรอดวงษ์พิเศษ
7นายสุมิต
ตุลาธระพิเศษ
8นางวัลลา
คงธรรมพิเศษ
9นางสุมาลี
ลิ่มเจียมสหพงษ์พิเศษ


สำเนาเอกสารประกาศสของบัณฑิตวิทยาลัย

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาปริญญาโท บริหารการศึกษา 2556
คณะศึกษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ประกาศเลื่อนวันลงทะเบียนเรียน และวันรายงานตัว ปริญญาเอก บริหารการศึกษา
      ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ด.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ นั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีกำหนดจัดการประชุมสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเถรวาทนานาชาติ ครั้งที่ ๓  ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และจัดพิธีประทานปริญญาบัตร ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ซึ่งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่จะมาติดต่อลงทะเบียนเรียนและรายงานตัวตามกำหนดการเดิมได้ 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาปริญญาเอก บริหารการศึกษา ปี 2556
      ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ด.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ และได้จัดสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖ สอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ แล้วนั้น 
     บัดนี้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกผ่านและมีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ด.) ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๒๐ รูป/คน และรายชื่อสำรองเพื่อเข้าศึกษา จำนวน ๖ คน มีรายนามดังนี้

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ

มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘

1339006 Visitors
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายการศึกษา
วิทยาเขต
วิทยาลัย
ศูนย์การศึกษา
งานวิจัย
   
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
248 ม.1 บ้านวัดสุวรรณ ถ.ศาลายา-นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2444-6000 ต่อ 1151,1152,1153 โทรสาร 0-2444-6000 ต่อ 1154
Mail : web_edu@mbu.ac.th